Gaýtadan zarýad berilýän möhürlenen jel batareýasy 12V 200ah Gün energiýasyny saklaýan batareýa

Gysga düşündiriş:

Gel batareýasy möhürlenen klapan bilen dolandyrylýan gurşun-kislota batareýasynyň bir görnüşidir (VRLA).Onuň elektrolitleri kükürt kislotasynyň we “kakadylan” kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan pes akýan jele meňzeş madda.Batareýanyň bu görnüşi oňat öndürijilik durnuklylygy we syzmaga garşy häsiýetleri bar, şonuň üçin üznüksiz elektrik üpjünçiliginde (gün energiýasy), gün energiýasy, ýel elektrik stansiýalary we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar.


 • Batareýanyň görnüşi:12v 200ah batareýa GEL
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Gel batareýasy möhürlenen klapan bilen dolandyrylýan gurşun-kislota batareýasynyň bir görnüşidir (VRLA).Onuň elektrolitleri kükürt kislotasynyň we “kakadylan” kremniniň jeliniň garyndysyndan ýasalan pes akýan jele meňzeş madda.Batareýanyň bu görnüşi oňat öndürijilik durnuklylygy we syzmaga garşy häsiýetleri bar, şonuň üçin üznüksiz elektrik üpjünçiliginde (gün energiýasy), gün energiýasy, ýel elektrik stansiýalary we beýleki ýagdaýlarda giňden ulanylýar.

  UPS batareýasy

  Önümiň parametrleri

  Modeller .OK.
  Naprýatageeniýe we kuwwat (AH / 10 sagat) Uzynlygy (mm) Ini (mm) Boýy (mm) Jemi agram (KGS)
  BH200-2 2V 200AH 173 111 329 13.5
  BH400-2 2V 400AH 211 176 329 25.5
  BH600-2 2V 600AH 301 175 331 37
  BH800-2 2V 800AH 410 176 333 48.5
  BH000-2 2V 1000AH 470 175 329 55
  BH500-2 2V 1500AH 401 351 342 91
  BH2000-2 2V 2000AH 491 351 343 122
  BH3000-2 2V 3000AH 712 353 341 182
  Modeller .OK.
  Naprýatageeniýe we kuwwat (AH / 10 sagat) Uzynlygy (mm) Ini (mm) Boýy (mm) Jemi agram (KGS)
  BH24-12 12V 24AH 176 166 125 7.5
  BH50-12 12V 50AH 229 138 228 14
  BH65-12 12V 65AH 350 166 174 21
  BH100-12 12V 100AH 331 176 214 30
  BH120-12 12V 120AH 406 174 240 35
  BH150-12 12V 150AH 483 170 240 46
  BH200-12 12V 200AH 522 240 245 58
  BH250-12 12V 250AH 522 240 245 66

  Önüm aýratynlyklary

  1. temperatureokary temperaturada ajaýyp öndürijilik: elektrolit syzma we kislota duman ýagmasyz gel ýagdaýynda, şonuň üçin ýokary temperatura şertlerinde öndürijilik durnuklydyr.

  2. Uzak hyzmat ediş möhleti: elektrolitleriň ýokary durnuklylygy we öz-özüni akdyrmagyň pesligi sebäpli, kolloid batareýalaryň hyzmat möhleti adatça adaty batareýalardan has uzyn bolýar.

  3. safetyokary howpsuzlyk: Kolloid batareýalaryň içki gurluşy olary has ygtybarly edýär, hatda aşa köp zarýad bermek, aşa köp zarýad bermek ýa-da gysga utgaşdyrmak ýagdaýynda-da partlama ýa-da ýangyn bolmaz.

  4. Ekologiýa taýdan arassa: Kolloid batareýalar gurşun-kalsiý polialloý torlaryny ulanýarlar, bu batareýanyň daşky gurşawa täsirini azaldýar.

  AGM 蓄电池 细节 展示

  Arza

  GEL batareýalary UPS ulgamlary, telekommunikasiýa enjamlary, howpsuzlyk ulgamlary, lukmançylyk enjamlary, elektrik ulaglary, deňiz, ýel we gün energiýasy ulgamlaryny öz içine alýan dürli ugurlarda köp sanly amaly ýerine ýetirýär.

  Golf arabalaryny we elektrik skuterlerini işletmekden başlap, telekommunikasiýa ulgamlary we setden daşarky gurnamalar üçin ätiýaçlyk güýji üpjün etmekden başlap, bu batareýa zerur wagty güýjüňizi berip biler.Onuň berk gurluşygy we uzak aýlawly ömri, çydamlylygy we ygtybarlylygy möhüm bolan deňiz we RV goşundylary üçin ajaýyp saýlawy edýär.

  AGM 应用

  Kompaniýanyň tertibi

  AGM 蓄电池 工厂


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň