Lityum Ion batareýa paketi kabinet Gün energiýasy saklaýyş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Şkaf litiý batareýasy, adatça ýokary energiýa dykyzlygy we güýç dykyzlygy bolan birnäçe litiý batareýa modullaryndan ybarat energiýa saklaýjy enjamdyr.Kabinet litiý batareýalary energiýa saklanyşynda, elektrik ulaglarynda, täzelenip bilýän energiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.


 • Batareýanyň görnüşi:Lityum Ion
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Şkaf litiý batareýasy, adatça ýokary energiýa dykyzlygy we güýç dykyzlygy bolan birnäçe litiý batareýa modullaryndan ybarat energiýa saklaýjy enjamdyr.Kabinet litiý batareýalary energiýa saklanyşynda, elektrik ulaglarynda, täzelenip bilýän energiýa we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar.

  Lityum-ion batareýa paket şkaflarynda ýaşaýyş, täjirçilik we senagat önümleri üçin uzak wagtlap energiýa saklamagy üpjün etmek üçin ýokary kuwwatly litiý-ion batareýa paketleri bar.Öňdebaryjy tehnologiýasynyň kömegi bilen, kabinet köp mukdarda energiýa saklamaga ukyply bolup, ony daşarky we ätiýaçlyk energiýa ulgamlary üçin ideal çözgüt edip biler.Elektrik togy kesilende öýüňizi güýçlendirmek ýa-da gün panellerinden emele gelen energiýany saklamak zerurmy, bu kabinet ygtybarly, täsirli çözgüt hödürleýär.

  energiýa saklaýjy batareýa

  Önüm aýratynlyklary
  1. energyokary energiýa dykyzlygy: şkaf litiý batareýasy uzak aralyga ýetip bilýän ýokary energiýa dykyzlygy litiý-ion batareýalaryny ulanýar.
  2. powerokary güýç dykyzlygy: litiý şkaf batareýasynyň ýokary güýç dykyzlygy çalt zarýad bermek we zarýad bermek mümkinçiligini üpjün edip biler.
  3. Uzak ömri: litiý şkaf batareýalarynyň aýlaw ömri uzyn, adatça 2000 esse ýa-da ondanam köp, bu uzak wagtlap ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.
  4. Ygtybarly we ygtybarly: litiý şkaf batareýalary ygtybarly we ygtybarly ulanylmagyny üpjün etmek üçin berk howpsuzlyk synagyndan we dizaýnyndan geçýär.
  5. Daşky gurşawy goramak we energiýany tygşytlamak: kabinet litiý batareýasynda gurşun, simap we daşky gurşawa zyýanly beýleki zyýanly maddalar ýok, şeýle hem energiýa sarp ediş çykdajylaryny azaltmak.

  Önümiň parametrleri

  Haryt ady
  Lityum Ion batareýa kabineti
  Batareýanyň görnüşi
  Lityum demir fosfast (LiFePO4)
  Lityum batareýa kabinetiniň kuwwaty
  20Kwh 30Kwh 40Kwh
  Lityum batareýa kabinetiniň naprýa .eniýesi
  48V, 96V
  Batareýa BMS
  Goşulýar
  Maks yzygiderli zarýad akymy
  100A (düzülip bilner)
  Maks yzygiderli akym
  120A (düzülip bilner)
  Temperaturany güýçlendiriň
  0-60 ℃
  Akymyň temperaturasy
  -20-60 ℃
  Saklaýyş temperaturasy
  -20-45 ℃
  BMS goragy
  Artykmaç, aşa wolt, aşaky wolt, gysga zynjyr, temperaturadan ýokary
  Netijelilik
  98%
  Akymyň çuňlugy
  100%
  Ministrler kabinetiniň ölçegi
  1900 * 1300 * 1100mm
  Operasiýa sikliniň ömri
  20 ýyldan gowrak
  Ulag şahadatnamalary
  UN38.3, MSDS
  Önüm şahadatnamalary
  CE, IEC, UL
  Kepillik
  12 ýyl
  Reňk
  Ak, gara

  Arza

  Bu önüm ýaşaýyş, täjirçilik binalary we senagat desgalary ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.Kritiki ulgamlar üçin ätiýaçlyk güýji hökmünde ýa-da energiýany täzelenip bilýän çeşmelerden saklamak üçin ulanylýandygyna garamazdan, litiý-ion batareýa şkaflary dürli energiýa saklamak zerurlyklary üçin köptaraply we ygtybarly çözgütlerdir.Capacityokary kuwwatlylygy we täsirli dizaýny, ygtybarly energiýa saklamagyň möhüm ähmiýete eýe bolan daşarky we uzak ýerler üçin ideal edýär.

  batareýa litiý

  Gaplamak we eltip bermek

  batareýa paketi

  Kompaniýanyň tertibi

  zarýad berilýän batareýa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň