48v 100ah Lifepo4 Powerwall batareýa diwary oturdylan batareýa

Gysga düşündiriş:

Diwara gurlan batareýa, diwarda ulanylmaga niýetlenen energiýa saklaýan batareýanyň aýratyn görnüşidir.Bu öňdebaryjy batareýa, ulanyjylara energiýany has köp ulanmaga we tora garaşlylygy azaltmaga mümkinçilik berýän gün panellerinden energiýa saklamak üçin niýetlenendir. Bu batareýalar diňe bir senagat we gün energiýasyny saklamak üçin amatly bolman, eýsem ofislerde we kiçi kärhanalarda hem ulanylýar. üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS) hökmünde.


 • Batareýanyň görnüşi:Lityum Ion
 • Görnüşi:Hemmeler
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Gabyk materialy:ABS
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Diwara gurlan batareýa, diwarda ulanylmaga niýetlenen energiýa saklaýan batareýanyň aýratyn görnüşidir.Bu öňdebaryjy batareýa, ulanyjylara energiýany has köp ulanmaga we tora garaşlylygy azaltmaga mümkinçilik berýän gün panellerinden energiýa saklamak üçin niýetlenendir. Bu batareýalar diňe bir senagat we gün energiýasyny saklamak üçin amatly bolman, eýsem ofislerde we kiçi kärhanalarda hem ulanylýar. üznüksiz elektrik üpjünçiligi (UPS) hökmünde.

  48v 5kwh 7.5kwh we 10kwh powerwall batareýa-2

  Önümiň parametrleri

  Model
  LFP48-100
  LFP48-150
  LFP48-200
  Adaty naprýa .eniýe
  48V
  48V
  48V
  Nomrinal mümkinçilik
  100AH
  150AH
  200AH
  Adaty energiýa
  5KWH
  7.5 KWt
  10 KWt
  Naprýatageeniýe diapazony
  52.5-54.75V
  Dicharge naprýa .eniýe diapazony
  37.5-54.75V
  Häzirki zarýad
  50A
  50A
  50A
  Maksyň akymy
  100A
  100A
  100A
  Dizaýn durmuşy
  20 ýyl
  20 ýyl
  20 ýyl
  Agram
  55KGS
  70KGS
  90KGS
  BMS
  gurlan BMS
  gurlan BMS
  gurlan BMS
  Aragatnaşyk
  CAN / RS-485 / RS-232
  CAN / RS-485 / RS-232
  CAN / RS-485 / RS-232

  Aýratynlyklary
  1. Inçe we ýeňil: ýeňil dizaýny we dürli reňkleri bilen diwara gurlan batareýa gaty köp ýer tutman diwara asylmak üçin amatly we şol bir wagtyň özünde ýapyk gurşawda döwrebaplyk duýgusyny goşýar.

  2. Güýçli kuwwat: inçe dizaýna garamazdan, diwara gurlan batareýalaryň kuwwatyna kembaha garalmaly däldir we dürli enjamlaryň kuwwatyny kanagatlandyryp biler.

  3. Giňişleýin funksiýalar: diwara gurlan batareýalar, adatça gurmak we ulanmak aňsat bolan tutawaçlar we gapdal rozetkalar bilen enjamlaşdyrylýar, şeýle hem awtomatiki batareýany dolandyrmak ýaly dürli funksiýalary birleşdirýär.

  4. energyokary energiýa dykyzlygyny we uzak ömri üpjün etmek üçin litiý-ion tehnologiýasyny ulanýar, ulanyjylaryň ýakyn ýyllarda öndürijiligine bil baglap biljekdigini üpjün edýär.

  5. Gün panelleri bilen üznüksiz birleşýän we täzelenip bilýän energiýanyň artykmaçlyklaryny ýokarlandyrmak üçin energiýa saklanyşyny awtomatiki usulda optimallaşdyrýan akylly programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan.

  batareýa gutusy ömri4

  Nädip işlemeli

  lifepo4 gün batareýasy

  Goýmalar
  1. Senagat goşundylary: Senagat pudagynda diwara gurlan batareýalar önümçilik enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin üznüksiz we durnukly elektrik üpjünçiligini üpjün edip biler.

  2. Gün energiýasyny saklamak: Diwara oturdylan batareýalar gün panelleri bilen bilelikde gün energiýasyny elektrik toguna öwürmek we gözenegiň örtüksiz ýerleri elektrik üpjünçiligi üçin saklamak üçin ulanylyp bilner.

  3. Öý we ofis programmalary: Öý we ofis şertlerinde diwara gurlan batareýalar elektrik togy kesilen ýagdaýynda kompýuterler, marşrutizatorlar we ş.m. ýaly möhüm enjamlaryň işlemegini dowam etdirmek üçin UPS hökmünde ulanylyp bilner.

  4. Kiçijik kommutasiýa stansiýalary we podstansiýalar: Diwara gurlan batareýalar bu ulgamlar üçin durnukly we ygtybarly güýç goldawyny üpjün etmek üçin kiçi kommutasiýa stansiýalary we podstansiýalary üçin hem amatlydyr.

  lifepo4 batareýa moduly

  Gaplamak we eltip bermek

  lifepo4 öýjükli batareýa

  Kompaniýanyň tertibi

  lifepo4 litiý ion batareýalary


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň