blog

 • Çeýe gün paneli üçege ýelmeýärmi?

  Çeýe gün paneli üçege ýelmeýärmi?

  Çeýe gün panelleri gün energiýasyny ulanşymyzy üýtgedýär.Bu ýeňil we köptaraply paneller dürli ýüzlere aňsatlyk bilen gurmak mümkinçiligini goşmak bilen birnäçe peýdany hödürleýär.Gelýän umumy sorag, çeýe gün panelleriniň üçege ýelmeşip biljekdigi....
  Koprak oka
 • Gün panelleriniň haýsy görnüşi has täsirli?

  Gün panelleriniň haýsy görnüşi has täsirli?

  Öýlerimizi we kärhanalarymyzy güýçlendirmek üçin günüň energiýasyny sarp etmek barada aýdylanda, gün panelleri iň meşhur we giňden ulanylýan usuldyr.Emma bazarda gün panelleriniň köp görnüşi bar diýen sorag ýüze çykýar: Haýsy görnüşi iň täsirli?Gün panelleriniň üç esasy görnüşi bar: mon ...
  Koprak oka
 • Gün suw nasoslary nähili işleýär?

  Gün suw nasoslary nähili işleýär?

  Gün suw nasoslary arassa suwy jemgyýetlere we fermalara eltmegiň durnukly we tygşytly usuly hökmünde meşhurlyk gazanýar.Emma gün suw nasoslary takyk işleýärmi?Gün suw nasoslary günüň energiýasyny ýerasty çeşmelerden ýa-da suw howdanlaryndan ýer ýüzüne geçirmek üçin ulanýar.Olar ...
  Koprak oka
 • Gurşun kislotasy batareýasy näçe wagtlap ulanylmaz?

  Gurşun kislotasy batareýasy näçe wagtlap ulanylmaz?

  Gurşun-kislotaly batareýalar köplenç awtoulag, deňiz we senagat gurşawy ýaly dürli programmalarda ulanylýar.Bu batareýalar ygtybarlylygy we yzygiderli güýç üpjün etmek ukyby bilen tanalýar, ýöne gurşun-kislotaly batareýa şowsuzlyga çenli näçe wagtlap işsiz oturyp biler?Saklanyş möhleti l ...
  Koprak oka