Gorag görnüşli görnüşli ammar batareýasy 48v 50ah litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Tagta oturdylan litiý batareýasy, litiý batareýalaryny ýokary netijelilik, ygtybarlylyk we göwrümlilik bilen adaty rafda birleşdirýän energiýa saklaýyş ulgamynyň bir görnüşidir.

Bu ösen batareýa ulgamy, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm ulgamlar üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli köp sanly programmada netijeli, ygtybarly güýç saklamaga bolan zerurlygy kanagatlandyrmak üçin döredildi.Energyokary energiýa dykyzlygy, ösen gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri, gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsatlygy bilen, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm infrastruktura üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli amaly goşundylar üçin iň amatly saýlawdyr.


 • Batareýanyň görnüşi:Lityum Ion
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Ulanylyşy:ÜPS / grid ulgamy / Telekommunikasiýa
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Tagta oturdylan litiý batareýasy, litiý batareýalaryny ýokary netijelilik, ygtybarlylyk we göwrümlilik bilen adaty rafda birleşdirýän energiýa saklaýyş ulgamynyň bir görnüşidir.

  Bu ösen batareýa ulgamy, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm ulgamlar üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli köp sanly programmada netijeli, ygtybarly güýç saklamaga bolan zerurlygy kanagatlandyrmak üçin döredildi.Energyokary energiýa dykyzlygy, ösen gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri, gurmak we tehniki hyzmat etmek aňsatlygy bilen, täzelenip bilýän energiýa integrasiýasyndan başlap, möhüm infrastruktura üçin ätiýaçlyk güýjüne çenli amaly goşundylar üçin iň amatly saýlawdyr.

  lifepo4 litiý batareýalary

  Önüm aýratynlyklary

  Rak bilen gurnalyp bilinýän litiý batareýalarymyz ykjam we giňişlik tygşytlaýjy dizaýny özünde jemleýär we çäkli ýer bilen gurnamalar üçin iň oňat çözgüt edýär.Modully gurluşygy bilen, kiçi ýaşaýyş jaý taslamalaryndan başlap, uly täjirçilik ýa-da senagat desgalaryna çenli islendik programmanyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin göwrümliligi we çeýeligi hödürleýär.

  Çekip bolýan litiý batareýalarymyzyň esasy artykmaçlyklaryndan biri, ykjam aýak yzynda köp mukdarda energiýa saklaýan ýokary energiýa dykyzlygydyr.Bu ulgamyň netijeliligini ýokarlandyrýar we has köp energiýany has kiçi ýerde saklamaga mümkinçilik berýär, umumy gurnama çykdajylaryny azaldýar we bar bolan ýerleri has köp ulanýar.

  Mundan başga-da, litiý batareýa ulgamlarymyz bar bolan güýç dolandyryş ulgamlary bilen üznüksiz birleşýän ösen gözegçilik we gözegçilik mümkinçilikleri bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu öndürijilige hakyky wagtda gözegçilik etmäge we iň ýokary netijelilik we uzak ömür üçin batareýa ulgamyny optimizirlemäge mümkinçilik berýär.

  Çekip bolýan litiý batareýasy, şeýle hem, güýji kesmezden çalt we aňsat çalşyp boljak gyzgyn çalşyp boljak batareýa modullary bilen aňsat gurnamak we tehniki hyzmat etmek üçin niýetlenendir.Bu iş wagty azaldýar we üznüksiz, ygtybarly işlemegi üpjün edýär.

  Lityum batareýasynyň jikme-jiklikleri

  Önümiň parametrleri

  Lityum Ion batareýa paketi modeli
  48V 50AH
  48V 100AH
  48V 150AH
  48V 200AH
  Nominal naprýa .eniýe
  48V
  48V
  48V
  48V
  Nominal mümkinçilikler
  2400WH
  4800WH
  7200WH
  9600WH
  Ulanylýan kuwwat (80% DOD)
  1920WH
  3840WH
  5760WH
  7680WH
  Ölçegi (mm)
  482 * 400 * 180
  482 * 232 * 568
  Agramy (Kg)
  27Kg
  45Kg
  58Kg
  75Kg
  Akym naprýa .eniýesi
  37.5 ~ 54.7V
  Zarýad beriş naprýa .eniýesi
  48 ~ 54.7 V.
  Zarýad / zarýad akymy
  Maks häzirki 100A
  Aragatnaşyk
  CAN / RS-485
  Işleýiş temperatura aralygy
  - 10 ℃ ~ 50 ℃
  Çyglylyk
  15% ~ 85%
  Haryt kepilligi
  10 ýyl
  Ömrüň dizaýny
  20+ ýyl
  Sikl wagty
  6000+ sikl
  Şahadatnamalar
  CE, UN38.3, UL
  Gabat gelýän inwertor
  SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR ,, we ş.m.
  Lithiu batareýa modeli
  48V 300AH
  48V 500AH
  48V 600AH
  48V 1000AH
  Nominal naprýa .eniýe
  48V
  48V
  48V
  48V
  Batareýa moduly
  3 sany
  5 sany
  3 sany
  5 sany
  Nominal mümkinçilikler
  14400WH
  24000WH
  28800WH
  48000WH
  Ulanylýan kuwwat (80% DOD)
  11520WH
  19200WH
  23040WH
  38400WH
  Agramy (Kg)
  85Kg
  140Kg
  230Kg
  400Kg
  Akym naprýa .eniýesi
  37.5 ~ 54.7V
  Zarýad beriş naprýa .eniýesi
  48 ~ 54.7 V.
  Zarýad / zarýad akymy
  Özbaşdak düzülip bilner
  Aragatnaşyk
  CAN / RS-485
  Işleýiş temperatura aralygy
  - 10 ℃ ~ 50 ℃
  Çyglylyk
  15% ~ 85%
  Haryt kepilligi
  10 ýyl
  Ömrüň dizaýny
  20+ ýyl
  Sikl wagty
  6000+ sikl
  Şahadatnamalar
  CE, UN38.3, UL
  Gabat gelýän inwertor
  SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR ,, we ş.m.
  Lithiu batareýa modeli
  48V 1200AH
  48V 1600AH
  48V 1800AH
  48V 2000AH
  Nominal naprýa .eniýe
  48V
  48V
  48V
  48V
  Batareýa moduly
  6 sany
  8 sany
  9 sany
  10 sany
  Nominal mümkinçilikler
  57600WH
  76800WH
  86400WH
  96000WH
  Ulanylýan kuwwat (80% DOD)
  46080WH
  61440WH
  69120WH
  76800WH
  Agramy (Kg)
  500Kg
  650Kg
  720Kg
  850Kg
  Akym naprýa .eniýesi
  37.5 ~ 54.7V
  Zarýad beriş naprýa .eniýesi
  48 ~ 54.7 V.
  Zarýad / zarýad akymy
  Özbaşdak düzülip bilner
  Aragatnaşyk
  CAN / RS-485
  Işleýiş temperatura aralygy
  - 10 ℃ ~ 50 ℃
  Çyglylyk
  15% ~ 85%
  Haryt kepilligi
  10 ýyl
  Ömrüň dizaýny
  20+ ýyl
  Sikl wagty
  6000+ sikl
  Şahadatnamalar
  CE, UN38.3, UL
  Gabat gelýän inwertor
  SMA, GROWATT, DEYE, GOODWE, SOLA X, SOFAR ,, we ş.m.

  Arza

  Lityum akkumulýator ulgamlarymyz, torda we torda täzelenip bilýän energiýa enjamlaryny, şeýle hem telekommunikasiýa, maglumat merkezleri we gyssagly kömek hyzmatlary ýaly möhüm infrastruktura üçin ätiýaçlyk güýji ýaly köp sanly programma üçin amatlydyr.Şeýle hem, gaýtadan dikeldilýän energiýany ulanmagy optimallaşdyrmak we adaty gazylyp alynýan ýangyçlara garaşlylygy azaltmak üçin gibrid energiýa ulgamlaryna birleşdirilip bilner.
  Highokary öndürijiligi, köpugurlylygy we ygtybarlylygy bilen, berkitip bolýan litiý batareýalarymyz islendik energiýa saklaýyş taslamasy üçin iň amatly saýlawdyr.Täzelenip bilýän energiýa sarp etmek isleýärsiňizmi ýa-da möhüm ulgamlar üçin üznüksiz güýji üpjün etmek isleýärsiňizmi, litiý batareýa ulgamlarymyz aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin iň oňat çözgüt hödürleýär.

  öý batareýasy

  Kompaniýanyň tertibi

  zarýad berilýän batareýa


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň