51.2V 100AH ​​200AH Toplanan batareýa Volokary woltly zarýad berilýän litiý batareýalary

Gysga düşündiriş:

Laminirlenen batareýalar ýa-da laminirlenen batareýalar diýlip hem atlandyrylýan gaplanan batareýalar, batareýanyň gurluşynyň aýratyn bir görnüşidir. Adaty batareýalardan tapawutlylykda, gaplanan dizaýnymyz köp batareýa öýjüklerini biri-biriniň üstünde goýmaga mümkinçilik berýär, energiýa dykyzlygyny we umumy kuwwatyny ýokarlandyrýar.Bu innowasiýa çemeleşmesi, ykjam, ýeňil görnüşli faktor döredip, gaplanan öýjükleri göçme we stasionar energiýa saklamak zerurlyklary üçin ideal edýär.


 • Batareýanyň görnüşi:Lityum Ion
 • Görnüşi:Hemmeler
 • Aragatnaşyk porty:BOLAR
 • Gorag synpy:IP54
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Laminirlenen batareýalar ýa-da laminirlenen batareýalar diýlip hem atlandyrylýan gaplanan batareýalar, batareýanyň gurluşynyň aýratyn bir görnüşidir. Adaty batareýalardan tapawutlylykda, gaplanan dizaýnymyz köp batareýa öýjüklerini biri-biriniň üstünde goýmaga mümkinçilik berýär, energiýa dykyzlygyny we umumy kuwwatyny ýokarlandyrýar.Bu innowasiýa çemeleşmesi, ykjam, ýeňil görnüşli faktor döredip, gaplanan öýjükleri göçme we stasionar energiýa saklamak zerurlyklary üçin ideal edýär.

  Growatt ARK HV Lityum Ion batareýasy-01

  Aýratynlyklary

  1. Energyokary energiýa dykyzlygy: gaplanan batareýalaryň dizaýny, batareýanyň içinde az boş ýere sebäp bolýar, şonuň üçin has işjeň material goşulyp, umumy kuwwaty artdyrylýar.Bu dizaýn, gaplanan batareýalaryň beýleki batareýalar bilen deňeşdirilende has ýokary energiýa dykyzlygyna eýe bolmagyna mümkinçilik berýär.

  2. Uzak ömri: Toplanan batareýalaryň içki gurluşy has gowy ýylylyk paýlamaga mümkinçilik berýär, bu zarýad beriş we zarýad beriş wagtynda batareýanyň giňelmeginiň öňüni alýar we şeýlelik bilen batareýanyň ömrüni uzaldýar.

  3. Çalt zarýad bermek we zarýad bermek: Toplanan batareýalar ýokary zarýad bermegi we zarýad bermegi goldaýar, bu bolsa çalt zarýad bermegi we zarýad bermegi talap edýän amaly ssenariýalarynda artykmaçlyk berýär.

  4. Ekologiýa taýdan arassa: gaplanan batareýalar, adatça gurşun kislotasy we nikel-kadmium batareýalaryndan has pes daşky gurşawa täsir edýän litiý-ion batareýalaryny ulanýarlar.

  5. Ygtybarly we aladasyz işlemegi üpjün etmek üçin ösen howpsuzlyk aýratynlyklary bilen enjamlaşdyrylan.Batareýalarymyzda içerki artykmaç zarýad, aşa gyzmak we gysga utgaşma goragy bar, bu sarp edijilere we kärhanalara rahatlyk berýär.

  Gün litiý batareýasy

  Önümiň parametrleri

  Model BH-5KW BH-10KW BH-15KW BH-20KW BH-25KW BH-30KW
  Nominal energiýa (KWh) 5.12 10.24 15.36 20.48 25.6 30.72
  Ulanylýan energiýa (KWh) 4.61 9.22 13.82 18.43 23.04 27.65
  Nominal naprýa .eniýe (V) 51.2
  Zarýad / akym akymyny maslahat beriň (A) 50/50
  Maks zarýad / zarýad akymy (A) 100/100
  Tegelek syýahatyň netijeliligi ≥97.5%
  Aragatnaşyk CAN, RJ45
  Zarýad temperaturasy (℃) 0 - 50
  Akymyň temperaturasy (℃) -20-60
  Agramy (Kg) 55 100 145 190 235 280
  Ölçegi (W * H * D mm) 650 * 270 * 350 650 * 490 * 350 650 * 710 * 350 650 * 930 * 350 650 * 1150 * 350 650 * 1370 * 350
  Modul belgisi 1 2 3 4 5 6
  Daşky gurşawy goramak bahasy IP54
  DOD maslahat beriň 90%
  Durmuşyň siklleri , 0006,000
  Dizaýn durmuşy 20+ ýyl (25 ° C @ 77 ° F)
  Çyglylyk 5% - 95%
  Belentlik (m) <2,000
  Gurnama Stackable
  Kepillik 5 ýyl
  Howpsuzlyk standarty UL1973 / IEC62619 / UN38.3

  Arza

  1. Elektrik ulaglary: Berkidilen batareýalaryň ýokary energiýa dykyzlygy we çalt zarýad bermek / zarýad bermek aýratynlyklary olary elektrik ulaglarynda giňden ulanýar.
  2. lukmançylyk enjamlary: gaplanan batareýalaryň uzak ömri we durnuklylygy, olary elektrokardiostimulýatorlar, eşidiş enjamlary we ş.m. lukmançylyk enjamlary üçin amatly edýär.
  3. Aerokosmos: energyokary energiýa dykyzlygy we gaplanan batareýalaryň çalt zarýad bermek / zarýad bermek aýratynlyklary olary hemra we dron ýaly howa giňişligi üçin amatly edýär.
  4. Energiýanyň täzelenip bilinmegi: energiýany netijeli ulanmak üçin gün energiýasy we ýel energiýasy ýaly täzelenip bilýän energiýa çeşmelerini saklamak üçin gaplanan batareýalar ulanylyp bilner.

  litiý ion batareýalary

  Kompaniýanyň tertibi

  gün litiý-ion batareýasy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň