380W 390W 400W Öý energiýasy Gün paneli

Gysga düşündiriş:

Fotowoltaik paneli diýlip hem atlandyrylýan Gün fotoelektrik paneli, günüň fotonik energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek üçin ulanýan enjamdyr.Bu öwrülişik, gün şöhlesiniň ýarymgeçiriji materialy urup, elektronlaryň atomlardan ýa-da molekulalardan gaçmagyna sebäp bolup, elektrik toguny döredip, fotoelektrik täsiri arkaly amala aşyrylýar.Köplenç kremniý, fotoelektrik panelleri ýaly ýarymgeçiriji materiallardan ýasalan çydamly, ekologiýa taýdan arassa we dürli howa şertlerinde netijeli işleýär.


 • Çatryk gutusy:IP68,3 diodlar
 • Maksimum seriýaly sigorta bahasy:25A
 • Howpsuzlyk synpy:Klass Ⅱ
 • Güýç çydamlylygy:0 ~ + 5W
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany
  Fotowoltaik paneli diýlip hem atlandyrylýan Gün fotoelektrik paneli, günüň fotonik energiýasyny elektrik energiýasyna öwürmek üçin ulanýan enjamdyr.Bu öwrülişik, gün şöhlesiniň ýarymgeçiriji materialy urup, elektronlaryň atomlardan ýa-da molekulalardan gaçmagyna sebäp bolup, elektrik toguny döredip, fotoelektrik täsiri arkaly amala aşyrylýar.Köplenç kremniý, fotoelektrik panelleri ýaly ýarymgeçiriji materiallardan ýasalan çydamly, ekologiýa taýdan arassa we dürli howa şertlerinde netijeli işleýär.

  380 gün paneli

  Önümiň parametri

  Aýratynlyklar
  Öýjük Mono
  Agram 19.5kg
  Ölçegleri 1722 + 2mmx1134 + 2mmx30 + 1mm
  Kabel kesiş bölüminiň ululygy 4mm2 (IEC) , 12AWG (UL)
  Öýjükleriň sany 108 (6 × 18)
  Çatryk gutusy IP68, 3 diod
  Baglaýjy QC 4.10-35 / MC4-EVO2A
  Kabeliň uzynlygy (birleşdirijini hem goşmak bilen) Portret: 200mm (+) / 300mm (-)
  800mm (+) / 800mm (-) - (Leapfrog)
  Peýzacape: 1100mm (+) 1100mm (-)
  Öň aýna 2.8mm
  Gaplamak konfigurasiýasy 36 sany / Palet
  936pcs / 40HQ konteýner
  STC-de ELEKTRIK PARAMETERLER
  TYPE 380 385 390 395 400 405
  Iň ýokary baha (Pmax) [W] 380 385 390 395 400 405
  Açyk zynjyryň naprýa .eniýesi (Voc) [V] 36.58 36.71 36.85 36.98 37.07 37.23
  Iň ýokary güýç naprýa .eniýesi (Vmp) [V] 30.28 30.46 30.64 30.84 31.01 31.21
  Gysga utgaşma tok (lsc) [A] 13.44 13.52 13.61 13.7 13.79 13.87
  Iň ýokary tok (lmp) [A] 12.55 12.64 12.73 12.81 12.9 12.98
  Modulyň netijeliligi [%] 19.5 19.7 20 20.2 20.5 20.7
  Güýç çydamlylygy 0 ~ + 5W
  Lsc-iň temperatura koeffisiýenti + 0.045% ℃
  Vok temperatura koeffisiýenti -0.275% / ℃
  Pmax-iň temperatura koeffisiýenti -0.350% / ℃
  STC Irradiance 1000W / m2, öýjügiň temperaturasy 25 ℃, AM1.5G
  NOKTDA ELEKTRIK PARAMETERLER
  TYPE 380 385 390 395 400 405
  Iň ýokary baha (Pmax) [W] 286 290 294 298 302 306
  Açyk zynjyr naprýa .eniýesi (Voc) [V] 34.36 34.49 34.62 34.75 34.88 35.12
  Iň ýokary naprýa .eniýe (Vmp) [V] 28.51 28.68 28.87 29.08 29.26 29.47
  Gysga utgaşma tok (lsc) [A] 10.75 10.82 10.89 10.96 11.03 11.1
  Iň ýokary tok (lmp) [A] 10.03 10.11 10.18 10.25 10.32 10.38
  NOKT lrradiance 800W / m2, daşky gurşawyň temperaturasy 20 ℃, ýeliň tizligi 1m / s, AM1.5G
  IŞLER ŞERTLERI
  Iň ýokary ulgam naprýa .eniýesi 1000V / 1500V DC
  Işleýiş temperaturasy -40 ℃ ~ + 85 ℃
  Maksimum seriýaly sigorta bahasy 25A
  Iň ýokary statiki ýük, öň *
  Iň ýokary statiki ýük, Yzyna *
  5400Pa (112lb / ft2)
  2400Pa (50lb / ft2)
  NOKT 45 ± 2 ℃
  Howpsuzlyk synpy Klass Ⅱ
  Fireangyn öndürijiligi UL görnüşi 1

  Önümiň aýratynlyklary
  1. Netijeli öwrülişik: ideal şertlerde häzirki zaman fotoelektrik panelleri gün şöhlesiniň takmynan 20 göterimini elektrik toguna öwrüp biler.
  2. Uzak ömri: ýokary hilli fotoelektrik paneller, adatça 25 ýyldan gowrak ömri üçin niýetlenendir.
  3. Arassa energiýa: zyýanly maddalary çykarmaýarlar we durnukly energiýa ýetmek üçin möhüm guraldyr.
  4. Geografiki uýgunlaşma: dürli howa we geografiki şertlerde, has täsirli bolmagy üçin ýeterlik güneşli ýerlerde ulanylyp bilner.
  5. Göwrümliligi: fotowoltaik panelleriň sany zerur bolanda köpeldilip ýa-da azaldylyp bilner.
  6. Tehniki hyzmatyň pes bahasy: Yzygiderli arassalamakdan we gözden geçirmekden başga-da, iş wagtynda az tehniki hyzmat gerek.

  405 gün paneli

  Goýmalar
  1. energyaşaýyş energiýasy üpjünçiligi: Öý hojalygyny elektrik ulgamyny işletmek üçin fotoelektrik panelleri ulanyp, öz-özüne ýeterlik bolup biler.Artykmaç elektrik energiýasy kompaniýasyna hem satylyp bilner.
  2. Söwda goşundylary: Söwda merkezleri we ofis binalary ýaly uly täjirçilik binalary energiýa çykdajylaryny azaltmak we ýaşyl energiýa üpjünçiligini gazanmak üçin PV panellerini ulanyp biler.
  3. Jemgyýetçilik desgalary: Seýilgähler, mekdepler, hassahanalar we ş.m. jemgyýetçilik desgalary yşyklandyryş, kondisioner we beýleki desgalary elektrik bilen üpjün etmek üçin PV panellerini ulanyp biler.
  4. Oba hojalygyny suwarmak: suneterlik güneşli ýerlerde PV panellerden emele gelen elektrik ekinleriň ösmegini üpjün etmek üçin suwaryş ulgamlarynda ulanylyp bilner.
  5. Uzakdan elektrik üpjünçiligi: PV panelleri elektrik seti bilen örtülmedik uzak ýerlerde ygtybarly güýç çeşmesi hökmünde ulanylyp bilner.
  6. Elektrik ulagy zarýad beriş stansiýalary: Elektrik ulaglarynyň meşhurlygy bilen PV panelleri zarýad beriş stansiýalary üçin täzelenip bilýän energiýa berip biler.

  600 wattlyk gün paneli

  Zawodyň önümçilik prosesi

  gün üçek plitalary fotoelektrik


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň