10 kW gibrid gün inwertory DC-den AC inwertoryna

Gysga düşündiriş:

Gibrid inwertor, gün energiýasy ulgamynda özbaşdak işläp bilýän ýa-da uly elektrik toruna birleşdirilip bilinýän, tora birikdirilen inwertoryň we gözenegiň daşyndaky inwertoryň funksiýalaryny birleşdirýän enjamdyr.Gibrid inwertorlar, iň amatly energiýa netijeliligini we öndürijiligini gazanyp, hakyky talaplara laýyklykda iş rejeleriniň arasynda çeýe üýtgedilip bilner.


 • Giriş naprýa: eniýesi:135-285V
 • Çykyş naprýa: eniýesi:110,120,220,230,240A
 • Çykyş akymy:40A ~ 200A
 • Çykyş ýygylygy:50HZ / 60HZ
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň tanyşdyrylyşy

  Gibrid inwertor, gün energiýasy ulgamynda özbaşdak işläp bilýän ýa-da uly elektrik toruna birleşdirilip bilinýän, tora birikdirilen inwertoryň we gözenegiň daşyndaky inwertoryň funksiýalaryny birleşdirýän enjamdyr.Gibrid inwertorlar, iň amatly energiýa netijeliligini we öndürijiligini gazanyp, hakyky talaplara laýyklykda iş rejeleriniň arasynda çeýe üýtgedilip bilner.

  gün inwertory 5kw

  Önümiň parametrleri

  Model
  BH-8K-SG04LP3
  BH-10K-SG04LP3
  BH-12K-SG04LP3
  Batareýa giriş maglumatlary
  Batareýanyň görnüşi
  Gurşun kislotasy ýa-da litiý-ion
  Batareýanyň naprýa .eniýe diapazony (V)
  40 ~ 60V
  Maks.Häzirki zarýad (A)
  190A
  210A
  240A
  Maks.Akymyň akymy (A)
  190A
  210A
  240A
  Egrilik zarýady
  3 Tapgyr / Deňleşdirmek
  Daşarky temperatura datçigi
  Meýletin
  Li-Ion batareýasy üçin zarýad beriş strategiýasy
  BMS-e öz-özüne uýgunlaşmak
  PV setir giriş maglumatlary
  Maks.DC giriş güýji (W)
  10400W
  13000W
  15600W
  PV giriş naprýa .eniýesi (V)
  550V (160V ~ 800V)
  MPPT aralygy (V)
  200V-650V
  Başlangyç naprýa .eniýesi (V)
  160V
  PV giriş akymy (A)
  13A + 13A
  26A + 13A
  26A + 13A
  MPPT yzarlaýjylary ýok
  2
  MPPT yzarlaýjysyna setirler ýok
  1 + 1
  2 + 1
  2 + 1
  AC çykyş maglumatlary
  Bahalandyrylan AC çykyşy we UPS güýji (W)
  8000W
  10000W
  12000W
  Maks.AC çykyş güýji (W)
  8800W
  11000W
  13200W
  Peak Power (setden öçürilen)
  2 gezek bahalandyrylan güýç, 10 S.
  AC çykyşynyň bahasy tok (A)
  12A
  15A
  18A
  Maks.AC tok (A)
  18A
  23A
  27A
  Maks.Üznüksiz AC geçişi (A)
  50A
  50A
  50A
  Çykyş ýygylygy we naprýa .eniýe
  50 / 60Hz;400Wac (üç faza)
  Grid görnüşi
  Üç tapgyr
  Häzirki garmoniki ýoýulma
  THD <3% (Çyzykly ýük <1.5%)
  Netijelilik
  Maks.Netijelilik
  97.60%
  Euroewro netijeliligi
  97.00%
  MPPT netijeliligi
  99,90%

  Aýratynlyklary
  1. Gowy utgaşyklyk: Gibrid inwertor, dürli ssenariýalarda zerurlyklary has gowy kanagatlandyrmak üçin, gözenege birikdirilen re andim we setden daşary re modeim ýaly dürli iş reesimlerine uýgunlaşdyrylyp bilner.
  2. reliokary ygtybarlylyk: Gibrid inwertoryň hem tor bilen birikdirilen, hem-de setden daşgary rejeleri barlygy sebäpli, setiň näsazlygy ýa-da elektrik togy kesilen ýagdaýynda ulgamyň durnukly işlemegini üpjün edip biler.
  3. efficiencyokary netijelilik: Gibrid inwertor, dürli iş re inimlerinde ýokary netijelilik işine ýetip bilýän, köp re modeimli dolandyryş algoritmini kabul edýär.
  4. scokary göwrümli: Gibrid inwertory has uly güýç talaplaryny goldamak üçin paralel işleýän birnäçe inwertora aňsatlyk bilen giňeldip bolýar.

  10kw gibrid inwertor

  Arza
  Gibrid inwertorlar, energiýa garaşsyzlygy we çykdajylary tygşytlamak üçin köp taraply çözgüt hödürleýän ýaşaýyş we täjirçilik enjamlary üçin amatlydyr.Usersaşaýjylar, gündizine gün energiýasyny ulanmak we gijelerine energiýa saklamak arkaly elektrik toguny azaldyp bilerler, täjirçilik ulanyjylary bolsa energiýany sarp edip, uglerod aýak yzlaryny azaldyp bilerler.Mundan başga-da, gibrid inwertorlarymyz dürli batareýa tehnologiýalaryna laýyk gelýär, ulanyjylara energiýa saklaýyş çözgütlerini aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

  mppt gün gibrid inwertory

  Gaplamak we eltip bermek

  gün energiýasy inwertory

  Kompaniýanyň tertibi

  kuwwat inwertory 12v 220v

  iki taraplaýyn inwertor


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň