Gün suw nasos ulgamy

 • AC ekologiýa taýdan arassa gün elektrik elektrik nasosy suwa çümýän çuň guýy nasosy

  AC ekologiýa taýdan arassa gün elektrik elektrik nasosy suwa çümýän çuň guýy nasosy

  AC gün suw nasosy, suw nasosynyň işlemegi üçin gün energiýasyny ulanýan enjamdyr.Esasan gün paneli, gözegçilik ediji, inwertor we suw nasosyndan durýar.Gün paneli gün energiýasyny göni tok, soňra bolsa göni toky üýtgeýän toga öwürmek we ahyrynda suw nasosyny sürmek üçin gözegçilik we inwertor arkaly jogapkärdir.

  AC gün suw nasosy, üýtgeýän tok (AC) energiýa çeşmesine birikdirilen gün panellerinden emele gelen elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.Adatça, elektrik energiýasynyň elýeterli däl ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde suw çekmek üçin ulanylýar.

 • DC çotgasyz MPPT gözegçilik ediji elektrik çuň guýy çukury suwa çümýän gün suw nasosy

  DC çotgasyz MPPT gözegçilik ediji elektrik çuň guýy çukury suwa çümýän gün suw nasosy

  DC gün suw nasosy, gün panellerinden emele gelen göni tok (DC) elektrik energiýasy bilen işleýän suw nasosynyň bir görnüşidir.DC gün suw nasosy, gün energiýasy bilen gönüden-göni hereket edýän suw nasos enjamlarynyň bir görnüşidir, esasan üç bölekden durýar: gün paneli, gözegçilik ediji we suw nasosy.Gün paneli gün energiýasyny DC elektrik energiýasyna öwürýär we soňra nasosy pes ýerden beýik ýere nasoslamak maksadyna ýetmek üçin nasos dolandyryjy arkaly işleýär.Adatça, elektrik toguna elýeterliligiň çäkli ýa-da ygtybarsyz ýerlerinde ulanylýar.

 • AC suwa çümýän motor gün suw nasos ulgamy

  AC suwa çümýän motor gün suw nasos ulgamy

  AC Gün nasos ulgamy, AC suw nasosy, gün moduly, MPPT nasos gözegçiligi, gün montaj kysymlary, kompýuter kombinatory gutusy we şuňa meňzeş esbaplar.

 • DC göni gün suw nasos ulgamy

  DC göni gün suw nasos ulgamy

  DC gün nasos ulgamy, DC suw nasosy, gün moduly, MPPT nasos gözegçiligi, gün montaj kysymlary, kompýuter kombinatory gutusy we şuňa meňzeş esbaplar.