Göçme elektrik bekedi

  • Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 1000 / 1500w

    Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 1000 / 1500w

    Önüm göçme energiýa saklaýyş kuwwatynyň dürli funksional usullaryny birleşdirýär, gurlan täsirli kuwwatly 32140 litiý demir fosfat öýjügi, ygtybarly batareýa BMS dolandyryş ulgamy, netijeli energiýa öwrüliş zynjyry içerde ýa-da awtoulagda ýerleşdirilip bilner. öý, ofis, açyk howada gyssagly ätiýaçlyk elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanylyp bilner.

  • Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 300 / 500w

    Göçme ykjam elektrik üpjünçiligi 300 / 500w

    Bu önüm göçme elektrik bekedi bolup, öýde gyssagly elektrik togunyň kesilmegi, gyssagly halas ediş, meýdan işleri, açyk syýahat, kemping we beýleki goşundylar üçin amatly.Önümde USB, Type-C, DC5521, çilim ýeňilleşdiriji we AC porty, 100W Type-C giriş porty, 6W LED yşyklandyryş we SOS duýduryş funksiýasy ýaly dürli woltly köp sanly çykyş porty bar.