Gün energiýasynyň peýdalary näme?

asdasdasd_20230331180513
Gün energiýasy öndürmek prosesi ýönekeý, mehaniki aýlanýan bölekler, ýangyç harçlanylmaz, parnik gazlary ýaly maddalar çykarylmaz, ses çykmaz we hapalanmaz;gün energiýasy çeşmeleri giňden paýlanýar we tükeniksiz.Gün energiýasy öndürmegiň artykmaçlyklary näme?
1. Pul tygşytlaň.Has gymmat dizel güýji we ýokary ýük daşama çykdajylary bilen deňeşdirilende, gün energiýasy, şübhesiz has tygşytlydyr.
2. Howpsuzlyk howpy ýok.Truckük awtoulaglary we uçarlar bilen ýangyjy we partlaýjy ýangyç daşamak bilen deňeşdirilende gün energiýasy has ygtybarlydyr.
3. Hyzmat möhleti uzyn we gün energiýasy öndürýän enjam könelmez, bu dizel generatorlarynyň ömründen has uzyn.
4. specialörite zerurlyklar üçin amatly energiýany saklap bilýär.

Iş wagty: Mart-31-2023