Inwertor

 • 10 kW gibrid gün inwertory DC-den AC inwertoryna

  10 kW gibrid gün inwertory DC-den AC inwertoryna

  Gibrid inwertor, gün energiýasy ulgamynda özbaşdak işläp bilýän ýa-da uly elektrik toruna birleşdirilip bilinýän, tora birikdirilen inwertoryň we gözenegiň daşyndaky inwertoryň funksiýalaryny birleşdirýän enjamdyr.Gibrid inwertorlar, iň amatly energiýa netijeliligini we öndürijiligini gazanyp, hakyky talaplara laýyklykda iş rejeleriniň arasynda çeýe üýtgedilip bilner.

 • Üç fazaly gibrid gözenek inwertory

  Üç fazaly gibrid gözenek inwertory

  SUN-50K-SG01HP3-EU üç fazaly ýokary woltly gibrid inwertora 4 MPPT girişini birleşdirýän täze tehniki düşünjeler bilen sanjym edilýär, olaryň hersine 2 setir arkaly girip bolýar we bir MPPT-iň iň ýokary giriş akymyna çenli 600W we ondan ýokary güýçli komponentlere uýgunlaşmak aňsat 36A;zarýad beriş we zarýad beriş netijeliligini has ýokary etmek üçin 160-800V ululykdaky batareýa naprýa .eniýe giriş diapazony ýokary woltly batareýalaryň giň toparyna laýyk gelýär.

 • Gridde MPPT Gün inwertory

  Gridde MPPT Gün inwertory

  Tor inwertorynda gün ýa-da beýleki täzelenip bilýän energiýa ulgamlarynyň öndürýän göni tok (DC) güýjüni üýtgeýän tok (AC) güýjüne öwürmek we öý hojalygyna ýa-da kärhanalara elektrik üpjünçiligi üçin tora girizmek üçin ulanylýan esasy enjam.Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleriniň iň köp ulanylmagyny üpjün edýän we energiýa sarp edilişini azaldýan ýokary netijeli energiýa öwrüliş ukyby bar.Tor bilen birikdirilen inwertorlarda gözegçilik, gorag we aragatnaşyk aýratynlyklary bar, bu ulgamyň ýagdaýyna real wagt gözegçilik etmäge, energiýa çykaryşyny optimizirlemäge we set bilen aragatnaşyk täsirini üpjün edýär.Tor bilen birikdirilen inwertorlary ulanmak arkaly ulanyjylar gaýtadan dikeldilýän energiýadan doly peýdalanyp, adaty energiýa çeşmelerine garaşlylygy azaldyp, durnukly energiýa ulanylyşyny we daşky gurşawy gorap bilerler.

 • MPPT Off Grid Gün energiýasy inwertory

  MPPT Off Grid Gün energiýasy inwertory

  Torlaýyn inwertor, göni tok (DC) güýjüni elektrik togundaky enjamlar we enjamlar üçin ulanmak üçin göni tok (DC) güýjüni üýtgeýän tok (AC) güýjüne öwürmegiň esasy wezipesi bolan, gün energiýasyndan ýa-da beýleki täzelenip bilýän energiýa ulgamlarynda ulanylýan enjamdyr. ulgamy.Ulanyjylara, gözenegiň güýji ýok ýerlerde energiýa öndürmek üçin täzelenýän energiýany ulanmaga mümkinçilik berýän peýdaly setden garaşsyz işläp biler.Bu inwertorlar gyssagly ulanmak üçin batareýalarda artykmaç güýji saklap bilýärler.Ygtybarly elektrik üpjünçiligi bilen üpjün etmek üçin köplenç uzak ýerler, adalar, ýahtalar we ş.m. ýaly özbaşdak elektrik ulgamlarynda ulanylýar.

 • Wifi monitory bilen 1000w mikro inwertor

  Wifi monitory bilen 1000w mikro inwertor

  Mikroinverter göni tok (DC) üýtgeýän tok (AC) öwürýän kiçijik inwertor enjamydyr.Adatça gün panellerini, ýel turbinalaryny ýa-da beýleki DC energiýa çeşmelerini öýlerde, kärhanalarda ýa-da senagat enjamlarynda ulanyp boljak AC güýjüne öwürmek üçin ulanylýar.

 • Grid inwertorlarynda 30KW 40KW 50KW 60KW

  Grid inwertorlarynda 30KW 40KW 50KW 60KW

  Torda inwertor spesifikasiýalary bir fazaly 220-240v, 50hz;üç fazaly 380-415V 50hz;bir fazaly 120v / 240v, 240v 60hz we üç fazaly 480v.

  Önüm aýratynlyklary:
  Netijelilik 98.2-98,4% arasynda üýtgeýär;
  3-6kW, iň ýokary netijeliligi 45 degC çenli;
  Uzakdan kämilleşdirmek we hyzmat etmek;
  Gurlan SPD;
  150% artykmaç we 110% artykmaç ýüklemek;
  CT / Meter utgaşyklygy;
  Maks.DC setiri 14A;
  Lighteňil we ykjam;
  Gurmak we gurmak aňsat;

 • Üç fazaly gün energiýasy gibrid inwertory saklamak

  Üç fazaly gün energiýasy gibrid inwertory saklamak

  Gibrid gözenegiň inwertory, gün modullarynyň göni tokyny üýtgeýän toklara öwürýän energiýa saklaýan gün ulgamynyň esasy bölegi.

 • WIFI bilen öçürilen Grid Solar PV Inverter

  WIFI bilen öçürilen Grid Solar PV Inverter

  Torlaýyn inwertorisgurnalan mppt zarýad gözegçisine aýratyn grid inwertorlaryna we grid-inverterlere bölünýär.